Ankomst og havneregler

Ankomst til Ålbæk Havn

Når du ankommer til Ålbæk Havn, finder du en bådplads som svarer til din båds størrelse. 
Køb herefter billet i automaten senest 1 time efter ankomst.
Billetten skal placeres synligt fra kaj/bådebro.

Af hensyn til brandsikkerhed må bådene kun tankes ved tankanlægget på sydkajen ved siden af Auktionshallen, kajen er markeret med gul farve.
Ålbæk Fiskerlaug har en lejeaftale med Frederikshavn Kommune.

Hvis du har lyst til at grille, kan du benytte grillpladsen ved bådklubben. 
Der må ikke grilles på bådebroerne. 

Har du spildolie eller lignende skal det afleveres i Miljøstationen, kontakt havnekontoret for nærmere aftale på tlf.: (+45) 2177 3799 

Det er vigtigt at overholde alle påbud fra Havnefogeden. Sker det ikke, kan han bortvise eller forhale båden for ejers regning og risiko. 

Bortvisning vil typisk være for resten af sæsonen. 
Ved bortvisning refunderes betalt havneafgift ikke

Ålbæk Havn ejes af Frederikshavn Kommune, der har ansat en havnefoged, som er myndighed for området.

  • Er din båd ubemandet i længere tid, skal du huske at aftale tilsyn med båden og betaling for bådpladsen med personalet på havnekontoret.
  • Det er vigtigt, at du bruger fortøjninger og fendre, der passer til din båds størrelse.
  • Båden må ikke fastholdes med ankre og/eller trosser, der helt eller delvist spærrer sejlrenderne, som du ser i liggeplanen. 
    Du er selv ansvarlig for den måde, du fortøjre - og kaster anker på.
  • Udvis altid omtanke, når du placerer el-kabler og trosser.
  • Fortøjninger og placering af fendere bør jævnligt kontrolleres.
  • Fald og lignende surres fast, således at unødig støj undgås.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.